Σήμερα η Olympico Vision ξεκίνησε μέσω επιστολών την ενημέρωση όλων των βουλευτών για τη δράση και το σκοπό δημιουργίας του φορέα μας. Ευελπιστούμε στην έμπρακτη στήριξη και υποστήριξη της Εθνικής μας προσπάθειας.